Скасування категорій складності об'єктів будівництва, що стоїть за "поліпшеннями"?

Blog page
stroy-assyria-1024x502

Коментує Ольга Іванова, юрист Адвокатської компанії «Ассирія»

12 липня 2016 року Верховна Рада України на своєму засіданні здійснила черговий крок до дерегуляції у сфері будівництва для суб’єктів господарювання. Так, нагадуємо, депутати прийняли за основу законопроект № 4733-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності».

Так, законопроект спрямований на ліквідацію такого поняття як «категорія складності об’єкта», що на думку ініціаторів законопроекту є пережитком радянського минулого і фактично «задвоює» поняття, залишаючи своєрідний wiggle room (англ. «Простір для маневру») і дозволяючи недобросовісним забудовникам використовувати нечітку грань між деякими з категорій з метою фактичного «спрощення» для себе дозвільних процедур та зниження ризиків інвестиційної непривабливості об’єкта будівництва. Поширеною ситуацією на практиці є випадки, при яких забудовник, наприклад, відносить будівництво багатоквартирного житлового комплексу до об’єкту III категорії складності, коли фактично такий об’єкт явно не може відноситися до заявленої забудовником категорії. Згідно з даними Державної архітектурно-будівельної інспекції України в період з 2014 по 2015 рр. близько 17 000 (!) об’єктів виявилися не в передбаченій будівельними нормами категорії. Цьому є логічне пояснення: різні побоювання криються в дозвільних процедурах і забудовнику легше заплатити штраф, ніж йти законним шляхом і проводити експертизу проекту і наявності дозволу на будівництво об’єкта.

Основоположними завданнями цього законопроекту є:

  1. Спрощення дозвільних процедур у сфері містобудування, в тому числі імплементація повідомного принципу дозвільних процедур в будівництві;
  2. Зміна існуючого підходу до класифікації об’єктів будівництва з метою боротьби зі зловживаннями недобросовісними забудовниками;
  3. Приведення чинного законодавства України у відповідність з актами Європейського Союзу.

На сьогодні зазначеним законопроектом передбачається скасувати ухвалу категорії складності об’єктів будівництва, і оцінювати об’єкт за класами наслідків:

  1. Незначний (I — II)
  2. Середній (III — IV)
  3. Значний (IV)

Такий підхід, безумовно, правильний, тому що заснований на принципах ризик-менеджменту, коли рівень державного регулювання і нагляду базується на потенційних ризиках, до яких можуть привести порушення в процесі і результаті будівництва такого об’єкта.

Безумовно, визначення якості пріоритетного такого підходу до класифікації, заснованого на можливих наслідках, дозволить виключити «розмитість» і законодавчу недосконалість деяких регулятивних процедур у містобудівній діяльності, однак за очевидним «покращенням» (що однозначно має місце бути) містяться також очевидні недоробки передбачуваних поліпшень :

  1. Змінами передбачається віднесення об’єкта будівництва до того чи іншого класу наслідків (відповідальності) безпосередньо проектною організацією і замовником будівництва, в той час як в чинній на сьогодні редакції закону такими повноваженнями проектна організація і забудовник наділялися лише щодо I, II, III категорій складності, а порядок віднесення до IV і V категорії складності визначався виключно Кабінетом Міністрів України;
  2. Знижується встановлений розмір відповідальності за експлуатацію об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, а також надання недостовірних даних в акті готовності об’єкта до експлуатації щодо об’єктів IV і V категорій складності або об’єктів із середнім і значним класом наслідків.

Так, наприклад, на даний момент за будівництво і експлуатацію атомної електростанції (а саме такий об’єкт відноситься до найвищої V категорії складності) подібне порушення карається штрафом в розмірі 700-800 НМДГ, в той час як законопроектом пропонується знизити такий розмір в діапазоні 600-700 НМДГ відповідно до КпАП України. Також зафіксовано зниження розміру відповідальності за виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання.

Слід зазначити також те, що законопроектом пропонується ввести обов’язкову експертизу проектів будівництва об’єктів, що відносяться до середнього та значного класу наслідків, що, очевидно, буде сприяти мінімізації кількості зловживань з боку забудовників щодо умисного заниження категорій будівництва.

Необхідно визнати, що пропонований документ безумовно містить безліч позитивних змін на шляху до задекларованої дерегуляції, але в той же час підміна понять в дозвільних документах і процедурах, зміна класифікаційних підходів до об’єктів будівництва наврядчи є якісним реформуванням однієї з найбільш ризикових і небезпечних сфер господарської діяльності — містобудівної, на тлі супутнього зниження штрафів і наділення серйозними повноваженнями зацікавлених суб’єктів (проектувальників і замовників) при визначенні класів наслідків.

Підводячи підсумки, відзначимо, що ймовірність того, що такий законопроект пройде передбачену законодавством процедуру і буде підписаний президентом України досить велика, проте будемо сподіватися, що в процесі роботи над ним депутати все-таки здійснять необхідні доопрацювання даного документа з метою захисту не тільки своїх інтересів , а й інтересів інвесторів нерухомості і суспільства.